• 1

    Description slide 1

  • 2

    Description slide 2

Işgärler syýasaty bankyň üstünlikli işiniň girewi

Işgärler syýasaty bankyň üstünlikli işiniň girewi bolup,onuň işgärleriniň ussatlygyny we jogapkärçiliginiň ýokary derejesiniň esaslarynda taplanýar. Bankyň işgärler syýasaty Türkmenistanda hereket edýän kanunçylyga we işgärleri seçip almak bilen baglanyşykly döwrüň talaplaryna laýyklykda alnyp barylýar.

Karz Hasaplaýjy

Görnüş
Göterim
Mukdar
Ýyl

Goýum Hasaplaýjy

Görnüş
Möçber
Göterim